Ambulance všeobecné chirurgie - Chirurgie Dejvice


V nově zrekonstruovaném prostředí nabízí chirurgická ambulance komplexní péči o dospělé, kteří vyžadují chirurgické vyšetření či ošetření. Dále nabízíme specializované služby v oblasti onkochirurgie, mammologie, proktologie a dětské chirurgie. Klientům rovněž nabízíme i zajištění konziliárních vyšetření (NNF Praha, IKEM, BU Prague, ISCARE, Centrum nukleární medicíny apod.) a v případě potřeby i chirurgických výkonů ve s námi spolupracujících zdravotnických zařízeních( NNF Praha, IKEM). Chirurgická ambulance je umístěna v přízemí (bezbariérový přístup) budovy v ulici Národní obrany 789/49, Praha 6.

Ve spolupráci s Nemocnicí Na Františku zajišťujeme pro naše klienty i operační řešení v indikovaných případech u příslušných diagnóz (všeobecná chirurgie, proktologie, mammologie, onkochirurgie, plastická chirurgie, ortopedie). Operace v NNF jsou prováděny na operačních sálech, které prošly v nedávné době kompletní modernizací a jsou vybaveny technikou na špičkové úrovni, rovněž prostředí a vybavení jednotlivých lůžkových oddělení splňuje i ty nejvyšší nároky péče pro hospitalizované klienty.

Poskytovaná péče


  • klinické vyšetření chirurgem
  • základní traumatologická péče
  • gastroenterochirurgie, včetně zajištění endoskopických vyšetření
  • ambulantní převazy (odstranění stehů,ošetření ran nebo zánětů měkkých tkání, popálenin apod.), ambulance chronických ran
  • nemoci a bolesti pohybového aparát
  • diagnostika náhlých příhod břišních
  • ambulantní proktologie
  • infuzní léčba
  • poradna pro onemocnění prsu
  • chirurgické odstranění kožních a podkožních afekcí (lipomy, pihy, bradavice,zarostlé nehty apod.)